கல்வி 2 - Onderwijs 2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். Deel 2 van onze fameuze les over onderwijs

49 words

0 0
Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Dutch
Word Translation
   0 0 அத்தியாயம்    een hoofdstuk
   0 0 அரட்டை அடித்தல்    kletsen
   0 0 அழித்தல்    uitgummen
   0 0 அழிப்பான்    gum
   0 0 ஆரம்    straal
   0 0 ஆரம்பப் பள்ளி    basisschool
   0 0 இயற்பியல்    natuurkunde
   0 0 இலக்கணம்    spelling
   0 0 இலக்கியம்    literatuur
   0 0 உயர்நிலைப் பள்ளி    middelbare school
   0 0 உயிரியல்    biologie
   0 0 உளவியல்    psychologie
   0 0 கணிதம்    wiskunde
   0 0 கழித்தல்    aftrekking
   0 0 கழித்தல் குறி    min
   0 0 கூட்டல்    optelling
   0 0 கூட்டல் குறி    plus
   0 0 கோணம்    hoek
   0 0 சதுரம்    vierkant
   0 0 சமூகவியல்    sociologie
   0 0 சாக்பீஸ்    een krijtje
   0 0 சூழலியல்    ecologie
   0 0 சோதனை    een experiment
   0 0 சோதனைக் கூடம்    een laboratorium
   0 0 டிகிரி    een bul
   0 0 தகவலியல்    informatica
   0 0 தவறு    fout
   0 0 தவறு    een fout
   0 0 தீர்வு காணுதல்    oplossen
   0 0 பள்ளி தொடர்பான    school gerelateerd
   0 0 பாடப் பொருள்    een onderwerp
   0 0 புவியியல்    geografie
   0 0 பெருக்கல்    vermenigvuldiging
   0 0 பொருளியல்    economie
   0 0 பேனா    een pen
   0 0 ப்ரொஜெக்டர்    een projector
   0 0 மனப்பாடம்    uit het hoofd
   0 0 முக்கோணம்    driehoek
   0 0 முதுகில் மாட்டும் பை    een rugzak
   0 0 முறையமைப்பு    een systeem
   0 0 மொத்தம்    som
   0 0 மையக்கருத்து    een thema
   0 0 வகுத்தல்    deling
   0 0 வகுப்புத் தோழர்    een klasgenoot
   0 0 வடிவியல்    geometrie
   0 0 வட்டம்    cirkel
   0 0 வரலாறு    geschiedenis
   0 0 வரைதல்    tekenen
   0 0 வானவியல்    astronomie
Languages: Tamil, Holländska, mer...
Lektioner: Tamil-Holländska, mer...