மனித பண்புகள் 2 - Menselijke trekken 244 words

0 0
Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Dutch
Word Translation
   0 0 அந்நியர்    vreemd
   0 0 ஆபத்தானவர்    gevaarlijk
   0 0 இன்பமூட்டுபவர்    amusant
   0 0 உடை ஒழுங்கு இல்லாதவர்    slecht gekleed
   0 0 உள நேர்மையற்றவர்    onoprecht
   0 0 எச்சரிக்கயானவர்    voorzichtig
   0 0 எரிச்சலூட்டுபவர்    vervelend
   0 0 ஏமாற்றம் அடைந்தவர்    teleurgesteld
   0 0 ஏழை    arm
   0 0 கலையுணர்வு கொண்டவர்    artistiek
   0 0 கவனமானவர்    attent
   0 0 கவலை நிறைந்தவர்    ongerust
   0 0 கவலையானவர்    ongelukkig
   0 0 கவலையானவர்    ongelukkig
   0 0 குழந்தைபோன்ற    kinderlijk
   0 0 கோமாளித்தனமானவர்    onhandig
   0 0 சமயோசிதமானவர்    doordacht
   0 0 சுதந்திரமானவர்    onafhankelijk
   0 0 சோம்பேறி    lui
   0 0 சோகமானவர்    bedroefd
   0 0 தீவிர சுபாவம் கொண்டவர்    serieus
   0 0 நியாயமானவர்    redelijk
   0 0 நிலையானவர்    constant
   0 0 நேர்மை உள்ளம் படைத்தவர்    oprecht
   0 0 நேர்மையற்றவர்    oneerlijk
   0 0 நேர்மையானவர்    eerlijk
   0 0 பக்தியானவர்    religieus
   0 0 பயந்தவர்    nerveus
   0 0 பரிவானவர்    aardig
   0 0 பரிவு இல்லாதவர்    onaardig
   0 0 பாங்காக உடையணிந்தவர்    goed gekleed
   0 0 பாங்கானவர்    netjes
   0 0 பாங்கில்லாதவர்    gemeen
   0 0 பித்துப் பிடித்தவர்    gek
   0 0 புகழ்பெற்றவர்    populair
   0 0 பொறாமை கொண்டவர்    jaloers
   0 0 பொறுமையானவர்    geduldig
   0 0 மனச் சோர்வு அடைந்தவர்    gedeprimeerd
   0 0 மரியாதையானவர்    hoffelijk
   0 0 முட்டாள்தனமானவர்    idioot
   0 0 முதிர்ச்சி அடைந்தவர்    volwassen
   0 0 வயதானவர்    oud
   0 0 வெளிப்படையாகப் பேசுபவர்    openhartig
   0 0 வேடிக்கையானவர்    grappig
Languages: Tamil, Holländska, mer...
Lektioner: Tamil-Holländska, mer...