பல்வேறு வினையடைகள் 2 - Различни наречия 2Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Bulgarian


Word >> Translation
அடுத்து
0 0
அதிக
0 0
அதிர்ஷ்டவசமாக
0 0
அதிவேகமாக
0 0
அமைதியாக
0 0
அவ்வளவு அதிகமாக
0 0
ஆரம்பத்தில்
0 0
இடது பக்கமாக
0 0
இப்பொழுது
0 0
இயல்பாக
0 0
இருந்தாலும் கூட
0 0
இருப்பினும்
0 0
இரைச்சலுடன்
0 0
இறுதியாக
0 0
உட்புறம்
0 0
உண்மையில்
0 0
எங்குமில்லை
0 0
எங்கேயோ
0 0
என்ற போதிலும்
0 0
ஏற்கனவே
0 0
ஒழுங்காக
0 0
குறிப்பாக
0 0
குறைந்த
0 0
குறைந்தபட்சம்
0 0
கூட
0 0
சமீபத்தில்
0 0
சரளமாக
0 0
சிறந்த
0 0
தனிப்பட்ட முறையில்
0 0
தானாக முன்வந்து
0 0
தீவிரமாக
0 0
தூரத்தில்
0 0
தொடர்ந்து
0 0
நிச்சயமாக
0 0
நேர் முன்புறம்
0 0
பதிலாக ...
0 0
பிறகு
0 0
பிற்பகுதியில்
0 0
பொறுமையாக
0 0
முதலில்
0 0
முன்னால்
0 0
முற்றிலும்
0 0
மெதுவாக
0 0
மோசமான
0 0
வலது பக்கமாக
0 0
விரைவாக
0 0
விவேகத்துடன்
0 0
வெளிப்புறம்
0 0
வேடிக்கையான முறையில்
0 0
வேறு இடங்களில்
0 0

Languages

Tamil, Bulgariska, mer

Lektioner

Tamil-Bulgariska, mer