இயக்கம், திசைகள் - Движение, посоки

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Карай бавно- стигни жив!

Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Bulgarian

Languages

Tamil, Bulgariska, mer

Lektioner

Tamil-Bulgariska, mer