உணர்வுகள், புலன்கள் - Чувствата, осезанията

அன்பு, வெறுப்பு, நுகர்தல் மற்றும் தொடுதல் பற்றி. Всичко за любовта и омразата, обоняние и осезание

Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Bulgarian


Word >> Translation
(ஒருவர் மீது) கோபப்படுதல்
0 0
அச்சம்
0 0
அழுகுதல்
0 0
அவமானம்
0 0
ஆர்வமாக இருப்பது
0 0
ஆர்வமில்லாமல் இருப்பது
0 0
ஏமாற்றம்
0 0
களைப்பு
0 0
கவலைப்படுதல்
0 0
குதூகலம்
0 0
கோபம்
0 0
கோபமாக இருப்பது
0 0
சலிப்புத் தட்டுவது
0 0
சுகமின்மை
0 0
சோகம்
0 0
தாகமாக இருப்பது
0 0
தாகம்
0 0
தூக்கக் கலக்கமாக இருப்பது
0 0
பசி
0 0
பசியோடு இருப்பது
0 0
பயப்படுவது
0 0
பலம்
0 0
பலவீனம்
0 0
பீதி
0 0
பெருமை
0 0
மனநிலை
0 0
வருத்தம்
0 0
வலி
0 0
விழிப்புடன் இருப்பது
0 0

Languages

Tamil, Bulgariska, mer

Lektioner

Tamil-Bulgariska, mer