பல்வேறு வினையடைகள் 2 - Разнастайныя прыслоўі 2Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Belarusian


Word >> Translation
அடுத்து затым
0 0
அதிக больш
0 0
அதிர்ஷ்டவசமாக на шчасце
0 0
அதிவேகமாக хутка
0 0
அமைதியாக ціха
0 0
அவ்வளவு அதிகமாக столькі ж
0 0
ஆரம்பத்தில் рана
0 0
இடது பக்கமாக налева
0 0
இப்பொழுது зараз
0 0
இயல்பாக натуральна
0 0
இருந்தாலும் கூட нават калі
0 0
இருப்பினும் тым ня менш
0 0
இரைச்சலுடன் шумна
0 0
இறுதியாக у канцы
0 0
உட்புறம் унутры
0 0
உண்மையில் на самай справе
0 0
எங்குமில்லை нідзе
0 0
எங்கேயோ дзесьці
0 0
என்ற போதிலும் хоць
0 0
ஏற்கனவே ужо
0 0
ஒழுங்காக правільна
0 0
குறிப்பாக асабліва
0 0
குறைந்த менш
0 0
குறைந்தபட்சம் па меншай меры
0 0
கூட нават
0 0
சமீபத்தில் нядаўна
0 0
சரளமாக свабодна
0 0
சிறந்த лепш
0 0
தனிப்பட்ட முறையில் асабіста
0 0
தானாக முன்வந்து дабраахвотна
0 0
தீவிரமாக сур`езна
0 0
தூரத்தில் далёка
0 0
தொடர்ந்து безупынна
0 0
நிச்சயமாக канешне
0 0
நேர் முன்புறம் наўпрост
0 0
பதிலாக ... замест
0 0
பிறகு пасля
0 0
பிற்பகுதியில் позна
0 0
பொறுமையாக цярпліва
0 0
முதலில் спачатку
0 0
முன்னால் перад
0 0
முற்றிலும் абсалютна
0 0
மெதுவாக марудна
0 0
மோசமான горш
0 0
வலது பக்கமாக направа
0 0
விரைவாக хутка
0 0
விவேகத்துடன் разважліва
0 0
வெளிப்புறம் звонку
0 0
வேடிக்கையான முறையில் па-дурному
0 0
வேறு இடங்களில் дзесьці яшчэ
0 0

Languages

Tamil, Vitryska, mer

Lektioner

Tamil-Vitryska, mer