பல்வேறு வினையடைகள் 1 - Разнастайныя прыслоўі 1Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Belarusian


Word >> Translation
(அதைக்) காட்டிலும் дакладней
0 0
அங்கே там
0 0
அடிக்கடி часта
0 0
அதிகமாக яшчэ
0 0
அது இருக்கட்டும் ... дарэчы…
0 0
அநேகமாக можа быць
0 0
அநேகமாக ... போலும் мажліва
0 0
அப்பொழுது тады
0 0
அரிதாக рэдка
0 0
அறவே наогул
0 0
ஆகையால் такім чынам
0 0
இங்கே тут
0 0
இன்னும் усё яшчэ
0 0
உண்மையிலேயே на самай справе
0 0
உறுதியாக вядома
0 0
எங்கே дзе
0 0
எத்தனை колькі
0 0
என்ன што
0 0
எப்படி як
0 0
எப்பொழுதும் заўсёды
0 0
எவ்வளவு колькі
0 0
ஏனெனில் таму што
0 0
ஏன் чаму
0 0
ஒன்றாக разам
0 0
ஒருபோதும் இல்லை ніколі
0 0
ஒரே ஒரு толькі
0 0
கிட்டத்தட்ட амаль
0 0
கூட таксама
0 0
சிறிது нешмат
0 0
சில வேளைகளில் калі-нікалі
0 0
தலைகீழாக дагары нагамі
0 0
நடுவில் пасярэдзіне
0 0
நன்கு добра
0 0
நிச்சயமாக канешне
0 0
நிறைய шмат
0 0
பொதுவாக з большага
0 0
போதுமான дастаткова
0 0
மிகப் பல вельмі шмат
0 0
மிகவும் вельмі
0 0
மிகவும் даволі
0 0
மிகுதியாக вельмі шмат
0 0
மீண்டும் зноў
0 0
முன்னாள் у мінулым
0 0
மேலும் таксама
0 0
மோசமாக дрэнна
0 0
யார் хто
0 0
வலது பக்கம் வெளியே навыварат
0 0
வழக்கமாக звычайна
0 0

Languages

Tamil, Vitryska, mer

Lektioner

Tamil-Vitryska, mer