பல்வேறு வினையடைகள் 1 - Разнастайныя прыслоўі 1Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Belarusian
48 words
Word  ·  Translation (transliteration: )
(அதைக்) காட்டிலும்  ·  дакладней  (dakladnej)  
அங்கே  ·  там  (tam)  
அடிக்கடி  ·  часта  (chasta)  
அதிகமாக  ·  яшчэ  (jashche)  
அது இருக்கட்டும் ...  ·  дарэчы…  (darechy…)  
அநேகமாக  ·  можа быць  (mozha byts')  
அநேகமாக ... போலும்  ·  мажліва  (mazhliva)  
அப்பொழுது  ·  тады  (tady)  
அரிதாக  ·  рэдка  (redka)  
அறவே  ·  наогул  (naogul)  
ஆகையால்  ·  такім чынам  (takim chynam)  
இங்கே  ·  тут  (tut)  
இன்னும்  ·  усё яшчэ  (usyo jashche)  
உண்மையிலேயே  ·  на самай справе  (na samaj sprave)  
உறுதியாக  ·  вядома  (vjadoma)  
எங்கே  ·  дзе  (dze)  
எத்தனை  ·  колькі  (kol'ki)  
என்ன  ·  што  (shto)  
எப்படி  ·  як  (jak)  
எப்பொழுதும்  ·  заўсёды  (zausyody)  
எவ்வளவு  ·  колькі  (kol'ki)  
ஏனெனில்  ·  таму што  (tamu shto)  
ஏன்  ·  чаму  (chamu)  
ஒன்றாக  ·  разам  (razam)  
ஒருபோதும் இல்லை  ·  ніколі  (nikoli)  
ஒரே ஒரு  ·  толькі  (tol'ki)  
கிட்டத்தட்ட  ·  амаль  (amal')  
கூட  ·  таксама  (taksama)  
சிறிது  ·  нешмат  (neshmat)  
சில வேளைகளில்  ·  калі-нікалі  (kali-nikali)  
தலைகீழாக  ·  дагары нагамі  (dagary nagami)  
நடுவில்  ·  пасярэдзіне  (pasjaredzine)  
நன்கு  ·  добра  (dobra)  
நிச்சயமாக  ·  канешне  (kaneshne)  
நிறைய  ·  шмат  (shmat)  
பொதுவாக  ·  з большага  (z bol'shaga)  
போதுமான  ·  дастаткова  (dastatkova)  
மிகப் பல  ·  вельмі шмат  (vel'mi shmat)  
மிகவும்  ·  вельмі  (vel'mi)  
மிகவும்  ·  даволі  (davoli)  
மிகுதியாக  ·  вельмі шмат  (vel'mi shmat)  
மீண்டும்  ·  зноў  (znou)  
முன்னாள்  ·  у мінулым  (u minulym)  
மேலும்  ·  таксама  (taksama)  
மோசமாக  ·  дрэнна  (drenna)  
யார்  ·  хто  (khto)  
வலது பக்கம் வெளியே  ·  навыварат  (navyvarat)  
வழக்கமாக  ·  звычайна  (zvychajna)  

Languages

Tamil, Vitryska, mer

Lektioner

Tamil-Vitryska, mer