பல்வேறு பெயரடைகள் - Разнастайныя прыкметнікіOrd-språk: Tamil
Översättningsspråk: Belarusian

Word >> Translation

Languages

Tamil, Vitryska, mer

Lektioner

Tamil-Vitryska, mer