இயக்கம், திசைகள் - Рух, накірункі

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Памалу едучы, далей будзеш

Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Belarusian

Languages

Tamil, Vitryska, mer

Lektioner

Tamil-Vitryska, mer