உணர்வுகள், புலன்கள் - Пачуцці, адчуванні

அன்பு, வெறுப்பு, நுகர்தல் மற்றும் தொடுதல் பற்றி. Усё пра каханне і ненавісць, пахі і дотыкі

Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Belarusian


Word  ·  Translation
(ஒருவர் மீது) கோபப்படுதல்  ·  раззлавацца (на кагосьці)
அச்சம்  ·  жах
அழுகுதல்  ·  плакаць
அவமானம்  ·  сорам
ஆர்வமாக இருப்பது  ·  зацікаўлены
ஆர்வமில்லாமல் இருப்பது  ·  адчуваць голад
ஏமாற்றம்  ·  расчараваны
களைப்பு  ·  стомлены
கவலைப்படுதல்  ·  забеспакоены
குதூகலம்  ·  усхваляваны, узрушаны
கோபம்  ·  злы
கோபமாக இருப்பது  ·  адчуваць спякоту
சலிப்புத் தட்டுவது  ·  маркотны
சுகமின்மை  ·  хворы
சோகம்  ·  самотны
தாகமாக இருப்பது  ·  мець смагу
தாகம்  ·  смага
தூக்கக் கலக்கமாக இருப்பது  ·  хацець спаць
பசி  ·  голад
பசியோடு இருப்பது  ·  быць галодным
பயப்படுவது  ·  баяцца
பலம்  ·  дужы
பலவீனம்  ·  слабы
பீதி  ·  паніка
பெருமை  ·  ганарлівы
மனநிலை  ·  настрой
வருத்தம்  ·  засмучаны
வலி  ·  боль
விழிப்புடன் இருப்பது  ·  які прачнуўся

Languages

Tamil, Vitryska, mer

Lektioner

Tamil-Vitryska, mer