زمان 1 - Час 1

ثانیه‌ها می‌گذرند! وقتی برای تلف کردن نیست. هم اکنون می توانید با اینترنت پلی‌گلات درباره زمان بیاموزید.. Час біжить! Не барися! Вчи все про час разом з Інтернет Поліглотом!

53 words

0 0
Ord-språk: Farsi
Översättningsspråk: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 آخر هفته    вихідні (vykhіdnі)
      0 0 آینده    майбутнє (majbutnye)
      0 0 آینده دور    далеке майбутнє (daleke majbutnye)
      0 0 آینده نزدیک    близьке майбутнє (blyz'ke majbutnye)
      0 0 اخیراً    недавно (nedavno)
      0 0 از چه موقع؟    Відколи? (Vіdkoly?)
      0 0 امروز    сьогодні (s'ohodnі)
      0 0 امروز چند شنبه است؟    Який сьогодні день? (Jakyj s'ohodnі den'?)
      0 0 امروزه    у цей час (u tsej chas)
      0 0 برنامه    розклад (rozklad)
      0 0 بعد از ظهر    після полудня (pіslja poludnja)
      0 0 بعد از غروب آفتاب    вечір (vechіr)
      0 0 به موقع    вчасно (vchasno)
      0 0 تعطیلات    свято (svjato)
      0 0 تقویم    календар (kalendar)
      0 0 در آن زمان    у цей час (u tsej chas)
      0 0 در همان زمان    у той-же час (u toj-zhe chas)
      0 0 دیر    пізно (pіzno)
      0 0 دیروز    учора (uchora)
      0 0 روز    день (den')
      0 0 زود    рано (rano)
      0 0 ساعت آفتابی    сонячний годинник (sonjachnyj hodynnyk)
      0 0 ساعت شنی    пісочний годинник (pіsochnyj hodynnyk)
      0 0 ساعت چند است؟    Котра година? (Kotra hodyna?)
      0 0 سال نو    Новий Рік (Novyj Rіk)
      0 0 شب    ніч (nіch)
      0 0 صبح    ранок (ranok)
      0 0 ظهر    полудень (poluden')
      0 0 ظهر است.    Зараз полудень (Zaraz poluden')
      0 0 فردا    завтра (zavtra)
      0 0 فصل    пора року (pora roku)
      0 0 فوراً    негайно (nehajno)
      0 0 قرون وسطی    Середні віки (Serednі vіky)
      0 0 معمولاً    звичайно (zvychajno)
      0 0 نیم ساعت    півгодини (pіvhodyny)
      0 0 نیمه شب    північ (pіvnіch)
      0 0 پریروز    позавчора (pozavchora)
      0 0 پس فردا    післязавтра (pіsljazavtra)
      0 0 کرونومتر    секундомір (sekundomіr)
      0 0 گذشته    минуле (mynule)
      0 0 گذشته نه چندان دور    недавнє минуле (nedavnye mynule)
      0 0 گذشته‌های دور    давнє минуле (davnye mynule)
      0 0 یک ثانیه    секунда (sekunda)
      0 0 یک دقیقه    хвилина (khvylyna)
      0 0 یک ربع بعد از...    чверть на... (chvert' na...)
      0 0 یک ربع به...    за чверть ... (za chvert' ...)
      0 0 یک ساعت    година (hodyna)
      0 0 یک ساعت از هم اکنون    за годину (za hodynu)
      0 0 یک سال    рік (rіk)
      0 0 یک قرن    століття (stolіttja)
      0 0 یک ماه    місяць (mіsjats')
      0 0 یک هزاره    тисячоріччя (tysjachorіchchja)
      0 0 یک هفته    тиждень (tyzhden')
Languages: Farsi, Ukrainska, mer...
Lektioner: Farsi-Ukrainska, mer...