پول، خرید کردن - Pecunia, Obsonare

این درس را از دست ندهید. نحوه شمردن پول را بیاموزید.

Ord-språk: Farsi
Översättningsspråk: LatinWord  ·  Translation
 ·  vilis
 ·  gratia
 ·  forum
 ·  scrutaria
 ·  ripa
 ·  auferre
 ·  vicis
 ·  detractio
 ·  emptio
 ·  redimere
 ·  dollarium
 ·  apocha
 ·  nummus
 ·  mensula
 ·  vendere
 ·  apotheca
 ·  formula
 ·  mutuari
 ·  laniena
 ·  aestumatio
 ·  pantopolium
 ·  pistrinum
 ·  pendere
 ·  reddere
 ·  pecunia
 ·  argentum
 ·  carus
 ·  euro

Languages

Farsi, Latin, mer

Lektioner

Farsi-Latin, mer