Various Verbs 1 - Різні дієслова 169 words

4 0
Ord-språk: English
Översättningsspråk: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 to ask    запитувати (zapytuvaty)
      0 0 to be    бути (buty)
      0 0 to become    ставати (stavaty)
      0 0 to begin    починати (pochynaty)
      0 0 to belong    належати (nalezhaty)
      0 0 to bring    приносити (prynosyty)
      0 0 to burn    горіти (horіty)
      0 0 to carry    нести (nesty)
      0 0 to choose    вибирати (vybyraty)
      0 0 to close    зачиняти (zachynjaty)
      0 0 to cover    накривати (nakryvaty)
      0 0 to cry    плакати (plakaty)
      0 0 to depend    залежати (zalezhaty)
      0 0 to describe    описувати (opysuvaty)
      0 0 to dig    копати (kopaty)
      0 0 to disappear    зникати (znykaty)
      0 0 to do    робити (robyty)
      0 0 to dress    одягати (odjahaty)
      0 0 to fall asleep    заснути (zasnuty)
      0 0 to find    знайти (znajty)
      0 0 to fold    складати (skladaty)
      0 0 to forget    забувати (zabuvaty)
      0 0 to give    давати (davaty)
      0 0 to have    мати (maty)
      0 0 to have fun    веселитися (veselytysja)
      0 0 to have to    бути зобов`язаним (buty zobov`jazanym)
      0 0 to hear    чути (chuty)
      0 0 to hide    ховати (khovaty)
      0 0 to hit    вдарити (vdaryty)
      0 0 to hope    сподіватися (spodіvatysja)
      0 0 to keep    зберігати (zberіhaty)
      0 0 to leave    іти (іty)
      0 0 to listen to    слухати (slukhaty)
      0 0 to look for    шукати (shukaty)
      0 0 to make    робити (robyty)
      0 0 to need    мати потребу в (maty potrebu v)
      0 0 to notice    зауважувати (zauvazhuvaty)
      0 0 to occupy    займати (zajmaty)
      0 0 to offer    пропонувати (proponuvaty)
      0 0 to pour    наливати (nalyvaty)
      0 0 to prefer    віддавати перевагу (vіddavaty perevahu)
      0 0 to put    класти (klasty)
      0 0 to read    читати (chytaty)
      0 0 to receive    одержувати (oderzhuvaty)
      0 0 to repair    лагодити (lahodyty)
      0 0 to reply    відповідати (vіdpovіdaty)
      0 0 to reside    жити (zhyty)
      0 0 to see    бачити (bachyty)
      0 0 to send    посилати (posylaty)
      0 0 to sit    сидіти (sydіty)
      0 0 to sleep    спати (spaty)
      0 0 to smell    пахнути (pakhnuty)
      0 0 to smoke    палити (palyty)
      0 0 to speak    говорити (hovoryty)
      0 0 to spend    витратити (vytratyty)
      0 0 to spread    поширювати (poshyrjuvaty)
      0 0 to stretch    розтягувати (roztjahuvaty)
      0 0 to surround    оточувати (otochuvaty)
      0 0 to sweep    підмітати (pіdmіtaty)
      0 0 to take    брати (braty)
      0 0 to think    думати (dumaty)
      0 0 to throw    кидати (kydaty)
      0 0 to try    намагатися (namahatysja)
      0 0 to understand    розуміти (rozumіty)
      0 0 to use    використовувати (vykorystovuvaty)
      0 0 to wait    чекати (chekaty)
      0 0 to watch    дивитися (dyvytysja)
      0 0 to wear    носити (nosyty)
      0 0 to write    писати (pysaty)
Languages: Engelska, Ukrainska, mer...
Lektioner: Engelska-Ukrainska, mer...
Audio Lektioner: Engelska-Ukrainska