Snabbstart: Spela

What language do you learn?

What language do you speak?


Historisk fakta om turkiska språket

Som en av de största europeiska och internationella makter under medeltiden, spred det Osmanska riket - det moderna Turkiets förfader - sina erövringar och influenser både med vapen och ord. Trots att vapnen användes mer än orden, går det inte att neka att turkiska språket påverkade och assimilerade nya områden i sydöstra Europa. Vid den tiden gjordes ju de internationella affärerna och handeln på turkiska.

Ur ett etniskt perspektiv är turkiska ett turkspråk (det kunde du inte gissa, va?) som utvecklades i Mellanöstern och sträckte sig hela vägen till Östeuropa. Ur ett bredare perspektiv, ordnas turkiska språket in i den ural-altaiska storfamiljen, som även inkluderar språk som ungerska eller finska.

Nuförtiden talas turkiska av runt 70 miljoner människor världen över, men de flesta bor i Turkiet. Andra länder som har stora turkisktalande folkgrupper är; Danmark, Tyskland, Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Grekland, Iran, Irak, Israel och Frankrike.

Svårigheter när man lär sig turkiska

Oavsett vilken kultur du kommer från och vilka språk du redan kan, kommer du nog tycka att turkiska är ganska svårt att lära sig. Det betyder inte att du inte klarar det, särskilt om du är ambitiös. Däremot blir nog läroprocessen inte så smidig som om du hade valt att lära dig ett "enklare" språk som till exempel, spanska, franska eller engelska.

Först och främst är turkisk skrift ganska svår att förstå. I början av 1900-talet använde man det persisk-arabiska alfabetet för att skriva på turkiska. Men detta bytte man ut mot det latinska alfabetet. Fortfarande kan detta orsaka förvirring, trots att det gamla arabiska alfabetet sällan används (och många till och med anser att det är utdött).

De flesta “Lär dig turkiska” kurserna kommer att fokusera väldigt lite på alfabetet, och det man oftast börjar med är att bygga upp ordförrådet och en kort inblick i turkiska språkets grammatikregler. Ur ett grammatiskt perspektiv har turkiska en ganska vanlig svårighetsgrad vad gäller reglerna och förståelsen av dem. De största problemen brukar vara uttalet och stavningen.

Men innan du lär dig stava eller uttala ord, måste du förstå vad de betyder. Det är därför vår första läxa blir att förbättra ditt ordförråd och memorisera ord. Detta kan göras på många olika sätt. Det första skulle kunna vara att ta några gratis lektioner i turkiska online, vilket naturligtvis kommer att förbättra ditt ordförråd efter hand som du fördjupar dig i kursen. Det andra du kan göra är att använda översatta texter för att hitta nya ord och memorisera dem. Sist men inte minst, om du vill ha ett mer avslappnat och roligt sätt att närma dig språket, kan du testa några ordspel som till exempel pussel eller frågesporter. Det kanske inte är det mest effektiva inlärningsmetoden, men det blandar nytta med nöje och är därför ett fantastiskt verktyg att använda under din läroprocess.Articles about Turkish in other languages