Snabbstart: Spela

What language do you learn?

What language do you speak?


Polska språkets rötter

Från ett historiskt perspektiv är polska ett indoeuropeiskt språk som tillhör västslaviska gruppen. De första slaviska stammarna bosatte sig över nästan hela Central- och Östeuropa, och ockuperade området mellan Elba i väst, Balkanhalvön i söder och floden Volga i öst. Sedan började stammarna stadigt bygga upp sina egna identiteter och formade tre huvudgrupper i slaviska språket, baserade på geografiska gränser.

Men egentligen har ingen av de tre slaviska grupperna utvecklats tillräckligt för att kunna säga att det skiljer sig helt och hållet från de andra. Alla tre delar en kulturell och lingvistisk grund. Polska är inget undantag, och trots att till exempel en serb inte helt förstår vad en polsk talare säger, är det mycket lättare för denne att lära sig språket. Om vi gör en jämförelse kan man kanske säga att polska mest liknar tjeckiska och slovakiska och att invånare i dessa länder kan förstå varandra utan större svårigheter. Om du lär dig polska kommer det sedan bli enklare för dig att förstå och lära dig tjeckiska, slovakiska och de flesta andra slaviska språk och därmed blir du flerspråkig i slaviska världen.

Vilka alternativ finns om du vill lära dig polska?

Precis som med de flesta andra språk är internet ett bra ställe att börja söka om du vill börja studera polska på egen hand. gratisk lektioner i polska online är lätta att hitta och använda. Några är mer användbara än andra. Det är upp till dig att bestämma vilken kurs du ska välja, precis som det är upp till dig att bestämma om du vill komplettera med en övningsbok eller en “Lär dig polska” kurs. Denna nämnda kombination är vanligtvis den bästa för nybörjare, så det är nog lika bra att du testar.

Ett sätt att göra något är att börja med regelbunden läsning för att förbättra ditt ordförråd. Även om du inte förstår alla ord och fraser än, kan du använda några polska texter från internet eller böcker och ta ut de olika ordklasserna. När du hittar ett ord som du inte förstår, kolla upp det i en ordbok (försäkra dig dock om att du förstår det i rätt sammanhang!) och memorisera det.

När du väl klarat av att förbättra ditt ordförråd litegrann och kan klara dig själv inom polska språket, då kan du börja lära dig grammatikregler och struktur som är väldigt enkla att förstå ur ett västerländskt språkperspektiv. Glöm dock inte bort att utöka ditt ordförråd under den här tiden. Antingen fortsätter du med att läsa nya texter för att memorisera ord, eller spela ordspel för att hålla igång vokabuläret. Oavsett vilken metod du väljer, är det som räknas i slutänden, om du blivit några ord rikare.Articles about Polish in other languages