Snabbstart: Spela

What language do you learn?

What language do you speak?


Civilisationens rötter

Det romerska imperiet anses av många historiker vara den moderna civilisationens vagga, och en av de ovärderligaste aktörerna i europeisk kultur. I likhet med andra hegemonier kunde det romerska imperiet endast överleva och frodas genom att breda ut sig och civilisera nya platser, en process som ofta kallas "romanisering". Denna romanisering gjordes med hjälp av latinska språket, som vid den tiden användes för handel, internationella affärer och så vidare.

Latinska språket föddes i närheten av Rom men spreds genom de närliggande städerna och blev så småningom det officiella språket i området. När romerska imperiet var på topp sträckte det sig från Mellanöstern hela vägen till iberiska halvön. Språket etablerades så pass djupt (åtminstone i de västra delarna) att rötterna förblev solida även efter imperiets fall, då nya språk formades, baserade på latin.

Katolska kyrkans användning av latin som officiellt språk blev avgörande i dess ökade roll i Europa, och gjorde det till ett språk som stod sig genom tiderna trots att imperiet föll. Det fanns en tid då en person helt enkelt inte kunde anses vara verkligt flerspråkig om inte repertoaren inkluderade det latinska språket.

Trots att latin nuförtiden anses vara ett utdött språk, eftersom det är extremt få personer som talar det flytande (och det finns inte heller några infödda talare), så har det haft en enorm påverkan på många andra språk som fortfarande blomstrar. Dessutom används latinska språket inom vetenskap, juridik och andra akademiska områden.

Att lära sig latin

Att lära sig latin är ett tveeggat svärd när det kommer till övning och svårigheterna som kan uppstå. Å ena sidan är latinska språkets regler ganska strukturerade och väldigt enkla att följa och förstå. Varenda “Lär dig latin” kurs i världen kommer börja med att konstatera detta. Dock gör avsaknaden av bra lärare att enkelheten i att lära sig latin försvåras. Eftersom det inte är ett talat språk i sig, och inga infödda talare finns för att lära ut det, hamnar latinundervisningen i händerna på personer som studerat språket rigoröst men som ändå inte kan hantera det som en infödd talare skulle kunna göra.

Ett alternativ skulle kunna vara att ta gratis lektioner i latin online. Även om det inte går att jämföra att lära sig genom internet med att lära sig av en riktig lärare, kan det ändå vara ett jättebra sätt att sätta igång läroprocessen. När du väl inriktat dig på grundreglerna i grammatiken och lärt dig några meningar, är det dags att förbättra ditt ordförråd. Detta går att göra antingen genom att läsa många texter på latin (fast kanske inte för tidigt) eller genom att spela några ordspel såsom pussel, frågesporter och andra. De kommer hjälpa till att snabbare memorisera ord och kommer visa sig vara rätt viktiga för att utöka ditt ordförråd.


Languages

Latin, Svenska, mer

Lektioner

Latin-Svenska, mer


Articles about Latin in other languages