Snabbstart: Spela

What language do you learn?

What language do you speak?


Hebreiska språkets historia

Hebreiska är ett av världens äldsta språk och ett av de få som har behållit mesta delen av sin uppbyggnad och struktur, eftersom det idag skrivs och talas på nästan samma sätt som för 2000 år sedan. Exempelvis är stilen och strukturen som används i de flesta böcker och tidningar som publiceras i Israel, väldigt lik den som används i Bibeln. Något som är konstigt i hebreiska språkets historia är att det upphörde att existera som talat språk för ungefär 1700 år sedan, för att sedan återuppväckas som modernt språk runt 1800-talet. I dag är hebreiska det officiella språket i Israel, och det talas av den stora judiska diasporan.

Hebreiskans återkomst som talat språk under 1800-talet, tillskrivs ofta Eliezer ben Yehudah. Eliezer var en klarsynt språkvetare och polyglott som ägnade hela sitt liv åt att återuppliva sina förfäders språk, och anpassa det till det moderna samhället. Dels genom reglerna såväl som genom en ökning av vokabuläret med hjälp av lånord. I Eliezers spår, började hebreiskan gradvis användas i de judiska bosättningarna runt Palestina. Och när staten Israel grundades 1948 blev det officiellt språk.

Tips och trick för att lära sig hebreiska

Ett av de snabbaste sätten att lära sig hebreiska är genom internet, där du kan hitta en mängd gratis lektioner i hebreiska online för att sätta igång. Om dessa inte räcker till, kan du alltid testa en lokal “Lär dig hebreiska” kurs eller börja studera direkt ur en kursbok. I vilket fall som helst bör dessa metoder bara anses som en startpunkt för att hjälpa till att sätta dig in i de grundläggande begreppen i hebreiska, och för att förbättra ditt ordförråd. Direkt kommunikation är alltid ett bra sätt att lära sig, så försök hitta en hebreisk konversationspartner som kan hjälpa dig, eller så kan du till och med testa på att lära dig genom videokonferenser med en riktig lärare (vilket dock kan kosta en hel del).

Hebreiskans grammatik är vanligtvis lätt att förstå för de flesta studenter, medan det största problemet är stavning och uttal. Dessa kan förbättras genom de ovan nämnda metoderna, men om du tycker att de är för tråkiga eller stressiga, kanske du vill testa några hebreiska ordspel som går att hitta i böcker, ljudband eller internet. Dessa spel förbättrar både stavning och uttal och de kommer också hjälpa dig att memorisera ord på ett enkelt sätt.

Notera att dessa tips och trick inte ENBART är till för hebreiska, utan kan användas när man studerar vilket språk som helst. Kom ihåg att inlärningsfärdigheter växer tillsammans med språkfärdighet, så ju mer du lär dig av ett språk, ju bättre blir du på att lära dig ett annat språk i framtiden. När det väl händer, är det bara en fråga om ambition för att du ska kunna bli en riktig flerspråkig person.


Languages

Hebreiska, Svenska, mer

Lektioner

Hebreiska-Svenska, mer


Articles about Hebrew in other languages