Snabbstart: Spela

What language do you learn?

What language do you speak?


Fascinationen för Grekland och det grekiska språket

Historien, landskapet, kulturen och folket i Grekland har alla bidragit på sitt sätt, till att öka vår fascination för detta vackra land. Detsamma gäller för det grekiska språket, som en gång var ett av de starkaste "lingua francas" (dominerande språken). Under en lång tid, med början i antiken, ansåg man att för att vara en riktig flerspråkig person måste man kunna perfekt grekiska.

Om man jämför med andra språk, är grekiskan inte så stor. Antalet talare når upp ungefär till 11 miljoner, av vilka de flesta är infödda greker, och runt 80% av Cyperns befolkning talar grekiska. Så trots att det i antal människor som har grekiska som modersmål inte kan tävla mot andra språk, blir det många poäng för den kulturella aspekten. Genom att vara språket för den klassika grekiska filosofin och litteraturen, och senare för gospel och tidiga kyrkor, har det djupt format västvärldens tankesätt.

Att lära sig grekiska genom gratis lektioner online

Trots dess kulturella vikt, är grekiska fortfarande inte så vanligt i organiserade utbildningsinstitutioner, så det bästa är att försöka lära dig på egen hand. Därför kan du kolla in lite gratis lektioner i grekiska online innan du dyker in i mer komplicerade "Lär dig grekiska" kurser eller böcker som kan kosta en hel del.

När man talar om de vanliga „Lär dig grekiska” kurserna, brukade de flesta sådana fokusera på att lära ut grammatikregler, och bortsåg från andra aspekter i grekiska språket. Detta skapade generationer av så kallade polyglotter som kunde varenda detalj i grekiska språket, men vars läs-, skriv- och talkunskap var ganska medelmåttig. Därför försökte de flesta kurser under andra hälften av 1900-talet bredda variationen i övningarna så att studenterna skulle kunna fullfölja kursen med en bredare kunskap av grekiska språket, som till exempel ökning av ordförrådet, stavning och uttal.

Alternativa sätt att lära sig grekiska

Förutom att ta gratis lektioner i grekiska online eller skriva in dig på en av de många „Lär dig grekiska” kurserna som finns, skulle du kunna pröva några mer avslappnade och alternativa sätt att lära dig detta vackra språk. Ordspel kan vara en fantastisk knuff för din grekiska orddatabas, och de kan också vara ett sätt att slappna av mellan dina arbetspass. Trots att det främsta syftet med ordspel är att förbättra ditt vokabulär, kommer du också bli bättre på stavning och möjligtvis också på uttal.


Languages

Grekiska, Svenska, mer

Lektioner

Grekiska-Svenska, mer


Articles about Greek in other languages