Snabbstart: Spela

What language do you learn?

What language do you speak?


Engelska språkets historia

Engelska språkets historia är lika fascinerande och komplext som dess folks historia. I grunden kommer engelskan från gruppen västgermanska språk, eftersom den utvecklades från fornengelskan, vilket var anglosaxarnas språk. Fornengelska talades mest på brittiska fastlandet, men spreds snabbt till de andra brittiska öarna.

Nomadiska invationer såväl som mer fredliga kontakter med andra nationer har starkt haft inflytande på engelska språket under tidens gång. Genom att variera och polera den traditionella engelskan, har franska, latin och flera nordiska och germanska språk starkt utvecklat och ökat ordförrådet, och gör det än idag.

Statistik som är relevant för engelska språket

Engelska språket anses vara nutidens "lingua franca", vilket betyder att det är det dominerande språket för samtiden, och att det används i internationella angelägenheter såsom diplomati eller handel. Cirka 360 miljoner människor använder engelska som sitt förstaspråk, och en miljard har lärt sig det som andraspråk. Dessutom är det många länder som har engelska som officiellt språk.

Man uppskattar att runt 50 miljoner människor studerar engelska varje år, antingen via en organiserad utbildning, personliga studier med hjälp av gratis engelsklektioner online eller genom olika “Lär dig engelska" kurser för att förbättra ordförrådet, memorisera ord och så vidare.

Att lära sig engelska online

Trots att de flesta skolor runtom i världen lär ut engelska som andraspråk, kan den organiserade undervisningen ofta förbättras med hjälp av gratis engelsklektioner online eller andra resurser som erbjuder stöd för att öka ordförrådet och hjälpa till att lättare memorisera ord.

Om din vanliga “Lär dig engelska" kurs inte räcker till, eller om du vill testa ett mer avslappnat sätt att lära dig språk, skulle du kunna testa några ordspel som går att hitta på nätet. Att spela och leka ordspel är ett fantastiskt sätt att memorisera ord, förbättra ordförrådet och putsa lite på stavningen och möjligen talet. Allt på samma gång.

Sammanfattningsvis skulle vi kunna konstatera att engelska är ett av de lättaste språken att lära sig. Inte bara för dess okomplicerade grammatik, stavning och fonetiska struktur, utan även på grund av medieinvasionen som hjälper till att förena oss med det engelska språket. Även i länder med helt annorlunda språkstruktur och regler, som till exempel Kina eller Japan, kan engelskan finna sin väg med hjälp av Hollywoodfilmer, reklam och internationella affärer.


Languages

Engelska, Svenska, mer

Lektioner

Engelska-Svenska, mer


Articles about English in other languages