Snabbstart: Spela

What language do you learn?

What language do you speak?


Holländska språket, från dess födelse till idag

Holländska dateras ända tillbaka till 500 f.Kr då det skedde en division mellan de gamla germanska släktspråken. Det som idag är känt som "gammelholländska" fanns under en 600-årsperiod, mellan år 500 och 1200. Det var ännu väldigt grovt och helt igenom likt de andra västgermanska släktspråken, speciellt i början. Efter detta följde en period som kallas "mellanholländska", och som varade ungefär från 1200 till 1500-talet. Detta anses vara en buffertperiod för det holländska språket, eftersom det var under dessa 300 år som övergången gjordes från gammelholländska till den moderna holländskan som används idag.

Modern holländska är starkt påverkat av flera andra språk såsom tyska, franska och engelska. Grekiska och latin har också bidragit med lånord som idag hittas i holländskans vokabulär, och som - bör sägas - är ett av de rikaste i världen med sina 350 000 huvudord.

Att lära sig holländska på ett enkelt sätt

Glöm de där gamla “Lär dig holländska” kurserna som tanklöst tar dig igenom lektioner, utan att ge dig exempel för att befästa det du lärt dig eller för att förbättra vokabuläret. Dagens språkkurser handlar mer om att på ett interaktivt och naturligt sätt (istället för forcerat) assimilera nya regler, ord eller uttryck. De flesta gratis lektioner i holländska online som går att hitta på webben, kommer att vara uppbyggda runt dessa två principer.

När man ska lära sig holländska kan man säga att samma svårigheter uppstår som när man lär sig tyska, vilket inte är överraskande med tanke på att båda språken delar samma rötter och liknande historia. Så om du redan kan tyska till exempel, gäller samma principer som för att lära dig holländska.

Det viktigaste när du börjar lära dig holländska är att förbättra ditt ordförråd. Det är avgörande att börja känna igen ord och fraser innan man börjar studera grammatiken eller något annat. För att memorisera ord snabbare och mer effektivt kan du testa att spela ordspel. Dessa kommer vara bra, inte bara för att snabbt öka ordförrådet eller memorisera ord, utan de kommer hjälpa dig att befästa vokabuläret på ett effektivt och varaktigt sätt.

Svårigheter när man studerar holländska

Det brukar inte vara så svårt att lära sig läsa och skriva på holländska, men för många kan det kan däremot te sig omöjligt att lära sig tala. Uttalet av vissa ord är ibland helt olikt stavningen, och även betoningen varierar drastiskt. Om du aldrig hört en infödd holländare tala ska jag ge dig ett exempel på vad Tom Meyer, en holländsk radiokommentator sa om sitt egna språk: "Holländska är inget språk, det är en halssjukdom".Articles about Dutch in other languages