Snabbstart: Spela

What language do you learn?

What language do you speak?


Tjeckiska språkets ursprung och historia

Tjeckiska är del av "västslaviska" språkgruppen, tillsammans med flera andra, såsom polska, slovakiska och serbiska. Tjeckiska språket påverkades också starkt av de östra och södra slaviska grupperna, vilket gör att man kan se vissa mönster när man lär sig tjeckiska och ukrainska, ryska, bulgariska, kroatiska eller makedonska.

Andra språk som också lämnade spår i tjeckiskan är latin, tyska, fornkyrkoslaviska, men även flera mindre språkgrupper som kom till tjeckiska området i samband med nomader. Var och en av dessa gav sin del för att öka ordförrådet, förvrida de ursprungliga grammatik- och stavningsreglerna, såväl som uttalet av vissa ord.

Finns det ett "enkelt" sätt att lära sig tjeckiska?

Svaret på denna fråga beror på en mängd variabler. Om ditt modersmål är slaviskt eller om du är en flerspråkig person som redan kan ett utav de slaviska språken, då kommer det kännas lätt att lära dig tjeckiska. När du lär dig tjeckisk grammatik eller meningsbyggnad är det inte säkert att du förstår när någon talar till dig. Därför måste kurser i “Lär dig tjeckiska” kompletteras med talövningar eller ljudband.

Om du aldrig varit i kontakt med något slaviskt språk, kommer ihärdig övning att vara det enda sättet för att få bra grepp om tjeckiskan och förbättra vokabulär, uttal, stavning och grammatik. Öva, öva, öva...inget slår riktiga konversationer med infödda talare, så ofta som möjligt. Du måste använda de inlärda fraserna, och trots att de i början är få och begränsade måste du försöka använda dem så ofta som möjligt, tills de känns naturliga.

Gratis lektioner i tjeckiska online

Det finns många intressanta, upplysande och roliga sidor som kan vara bra när man lär sig tjeckiska. Du kan komplettera gratis lektioner i tjeckiska online med att spela lite roliga ordspel såväl som med övningar, frågesporter, pussel eller test som också kan vara till hjälp. Genom att använda dig av ordspel kan du memorisera ord mycket enklare, och även få en knuff i stavning och uttal. Försök att inte fokusera enbart på tjeckisk grammatik, ett vanligt misstag som de flesta nybörjare gör. Trots att grammatiken är viktig i vilket språk som helst, är det svårt att omsätta något i praktiken om man inte har ett stort ordförråd. Låt grammatiken byggas upp naturligt tills reglerna inte längre känns som regler längre, utan kommer instinktivt.


Languages

Tjeckiska, Svenska, mer

Lektioner

Tjeckiska-Svenska, mer


Articles about Czech in other languages