Snabbstart: Spela

What language do you learn?

What language do you speak?


Fascinationen för det kinesiska språket

Många gratis lektioner i kinesiska, online såväl som offline, börjar med att berätta att kinesiska är ett av de äldsta, mest fascinerande språken i världen. Det är även ett av de mest vitt spridda språken då det talas av över 1,3 miljarder människor, varav de flesta är bosatta i sydöstra Asien.

Det kinesiska språket är faktiskt uppbyggt av flera olika dialekter som delar samma struktur och regler och en stor del av vokabuläret. Man skulle kunna jämföra kinesiskan med den romanska språkgruppen. Dock ligger de kinesiska dialekterna mycket närmare varandra än vad de romanska språken gör. Så medan en franskspråkig person inte förstår mycket av vad en italiensk säger, kan en kinesisk wu-talare lättare kommunicera med till exempel någon som talar mandarin.

På tal om dialekter kan vi nämna att kinesiskan har runt 6-12 specifika dialekter, beroende på hur man räknar. De tre populäraste är utan tvekan mandarin (med runt 800 miljoner talare), wu (runt 90 miljoner talare) och kantonesiska (80-90 miljoner talare). Eftersom mandarin är den dominerande dialekten vad gäller antal talare, händer det att man gör likhetstecken mellan dialekten och själva kinesiska språket.

Att lära sig kinesiska...aj då!

För västvärlden är det en pina att lära sig kinesiska, det måste man säga. Trots att det finns variationer mellan västvärldens språk, så delar dem i stort sett samma regler, uttal och meningsuppbyggnad, såväl som alfabetet. När det kommer till kinesiska går nästan allt vi kan upp i rök, och det är ganska svårt för oss att tänka på något annat vis än det vi är vana vid. Om du börjar en kurs i kinesiska är det första steget att göra dig införstådd med alla olikheter innan du börjar memorisera ord, utöka ordförråd eller lära dig alfabetet.

Inlärningsmetod för kinesiska

De flesta “Lär dig kinesiska” kurser så väl som nästan alla organiserade utbildningar börjar lära sina västerländska studenter genom att översätta kinesiska ideogram till latinska alfabetet, med hjälp av ett system som kallas Pinyin. Efter detta första steg tar man läroprocessen till en högre nivå, där de första kurserna innehåller kinesiska grammatikregler, (som är enklare att förstå och mindre komplexa än många västerländska språk), genomgång av uttal (som kan vara ett problem i början men som bemästras efter ett tag), sedan en förbättring av ordförrådet genom texter som hjälper till att memorisera ord, ordspel, ljudband och liknande. Avslutningsvis fokuserar man på de kinesiska tecknen och siffrorna, vilket betyder huvudvärk för de flesta studenter.


Languages

Kinesiska, Svenska, mer

Lektioner

Kinesiska-Svenska, mer


Articles about Chinese in other languages