பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Viwakilishi, Viungo, VijinaWord Language: Tamil
Translation Language: SwahiliWord  ·  Translation
(இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட  · 
அடியில்  · 
அதேபோல  · 
அதோடு சேர்த்து  · 
அனைவரும்  · 
அருகில்  · 
அல்லது  · 
அவர்  · 
அவள்  · 
அவ்ர்கள்  · 
அவ்வாறே  · 
ஆனால்  · 
இடையில்  · 
இரண்டும் ... மேலும்  · 
இருந்த போதிலும்  · 
இருந்து  · 
இல்  · 
இல்லாமல்  · 
உடன்  · 
உட்புறம்  · 
எங்கு  · 
எங்கே  · 
எதிராக  · 
எனவே  · 
எனில்  · 
என்ன  · 
எப்படி  · 
எப்போது  · 
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக  · 
ஏதாவது  · 
ஏனெனில்  · 
ஏன்  · 
ஒவ்வொருவரும்  · 
க்கு  · 
க்கு  · 
சமயத்தில்  · 
சுற்றிலும்  · 
தொடங்கி  · 
நான்  · 
நாம்  · 
நீ  · 
நோக்கி  · 
பக்கத்தில்  · 
படி  · 
பற்றி  · 
பின்னால்  · 
பிறகு  · 
பொருட்டு  · 
போது  · 
மத்தியில்  · 
மற்றும்  · 
மீண்டும்  · 
மீது  · 
முன்  · 
மூலம்  · 
மேலும்  · 
மேலும்  · 
மேலும் ஒரு விஷயம்  · 
மேல்  · 
யாருடைய  · 
யாரோ ஒருவர்  · 
யார்  · 
வரைக்கும்  · 
வெறும்  · 
வெளியே  · 

Languages

Tamil, Swahili, more

Lessons

Tamil-Swahili, more