ένα βουνό  - 

ένα βουνό - 山Usage Examples

ένα βουνό (Griego)


(Japonés)