A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

  

Kościoły, teatry, dworce kolejowe, sklepy. Kirker, teatre, togstationer, butikker


  

Jak opisać ludzi wokół ciebie. Sådan beskrives folk omkring dig


  

  

Czas ucieka! Nie ma czasu na ociąganie się! Dowiedz się teraz wszystkiego o czasie z Internetowym Poliglotą!. Tiden går! Ingen tid til pjat! Nu kan du lære klokken med Internet Polyglot!


  

Nie marnuj czasu! Naucz się nowych słów. Spild ikke din tid! Lær nye ord


  

Ciało jest pojemnikiem na duszę. Dowiedz się wszystkiego o nogach, rękach i uszach. Kroppen er sjælens beholder. Lær om arme, ben og ører


  

  

Wszystko o szkołach, koledżach, uniwersytetach. Alt om skole, højskole, universitet


  

Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych. Del 2 af vores berømte lektion om uddannelseforløb


  

Poznaj świat w którym żyjesz. Kend den verden, som du bor i


  

Pyszna lekcja. Wszystko o twoich ulubionych jedzeniowych zachciankach.. En lækkerbisken. Alt om dine foretrukne små delikate madlyster


  

Część 2 pysznej lekcji. Del to af lækkerbisken


  

Wszystko o czerwonym, białym i niebieskim. Alt om rød, hvid og blå


  

Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony. En, to, tre...Millioner, milliarder


  

  


  

Wolisz cale czy centymetry? Przeszedłeś już na system metryczny?. Er du til tommer eller centimeter? Har du snart styr på metersystemet?


  

Nie zgub się w wielkim mieście. Zapytaj, jak dojść do opery. Far ikke vild i en storby. Spørg, hvordan du kommer til operahuset


  

Naucz się, czego powinieneś używać do sprzątania, reperowania, prac ogrodowych. Vid, hvad du bør bruge til rengøring, reparation, havebrug


  

Ocal naturę, twoją matkę!. Bevar naturen, din moder!


  

Nie przegap tej lekcji. Naucz się liczyć pieniądze.. Gå ikke glip af denne lektion. Lær hvordan man tæller penge


  

Nie ma złej pogody, każda pogoda jest dobra. Der findes ikke dårligt vejr, alt vejr er fint.


  

Naucz się udzielać towarzysko. Vid, hvordan du skal omgås folk


  

Nie pracuj za ciężko. Odpocznij sobie, poznaj kilka słów dotyczących pracy. Arbejd ikke for hårdt. Tag en pause, lær ord om arbejde


  

Nie przegap najpoważniejszej ze wszystkich naszych lekcji. Make love not war.. Gå ikke glip af vores vigtiste lektion af dem alle!


  

Matka, ojciec, krewni. Rodzina jest w życiu najważniejsza.. Moder, fader, slægtninge. Familien er det vigtigste i livet


  

Poznaj cuda przyrody, które nas otaczają. Wszystko o roślinach: drzewach, kwiatach, krzewach. Lær om naturens vidundere, der omgiver os. Alt om planter: træer, blomster, buske


  

  

  

  


  

  

Czym byłoby nasze życie bez sztuki? Pustą skorupą. Hvad ville livet være uden kunst? En tom skal


  

Poruszaj się wolno, jedź bezpiecznie. Kør roligt og sikkert.


  

Jesteś w obcym kraju i chcesz wynająć samochód? Musisz wiedzieć, gdzie ma kierownicę. Er du i et fremmed land og vil leje en bil? Du er nødt til at vide, hvor rattet sidder


  

Zabaw się. Wszystko o piłce nożnej, szachach i zbieraniu zapałek.. Hav det sjovt. Alt om fodbold, skak og at samle på tændstikker


  

Wszystko o tym, co na siebie włożyć, aby wyglądać dobrze i nie zmarznąć. Alt om, hvad du tager på for at se pæn ud og holde varmen


  

  

Wszystko o miłości, nienawiści, węchu i dotyku. Alt om had, kærlighed, lugtesans og følesans


  

  

W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, aby posiadać dobry zawód. Czy możesz być profesjonalistą bez znajomości języków obcych? Raczej nie!. Nu til dags er det meget vigtigt at have en god profession. Kan du være faguddannet uden kendskab til fremmedsprog? Næppe!


  

Jak powiedzieć lekarzowi o bólu głowy. Sådan fortæller du lægen om din hovedpine


  

Koty i psy. Ptaki i ryby. Wszystko o zwierzętach.. Katte og hunde. Fugle og fisk. Alt om dyr


  

Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.. Livet er kort. Lær alt om dets stadier fra fødsel til død