Abbigliamento 1 - Tøj 1

Tutto su cosa mettere per apparire eleganti e stare al caldo. Alt om, hvad du tager på for at se pæn ud og holde varmen


      
  

      
  

Animali - Dyr

Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali. Katte og hunde. Fugle og fisk. Alt om dyr


      
  

Automobile - Bil

Siete in un paese straniero e volete noleggiare un`automobile? Prima dovete sapere dove ha il volante. Er du i et fremmed land og vil leje en bil? Du er nødt til at vide, hvor rattet sidder


      
  

Caratteristiche Umane 1 - Menneskelige kendetegn 1

Come descrivere le persone intorno a voi. Sådan beskrives folk omkring dig


      
  

      
  

      
  

Cibo, Ristoranti, Cucina 1 - Mad, Restauranter, Køkken 1

Lezione appetitosa. Tutto riguardo alle vostre piccole voglie. En lækkerbisken. Alt om dine foretrukne små delikate madlyster


      
  

Cibo, Ristoranti, Cucina 2 - Mad, Restauranter, Køkken 2

Seconda parte della vostra lezione appetitosa. Del to af lækkerbisken


      
  

Città, Strade, Trasporti - By, Gader, Transport

Non perdetevi in una grande città. Chiedete come potete arrivare al Teatro dell`Opera. Far ikke vild i en storby. Spørg, hvordan du kommer til operahuset


      
  

Colori - Farver

Tutto sul rosso, bianco e blu. Alt om rød, hvid og blå      
  

Edifici, Organizzazioni - Bygninger, Organisationer

Chiese, teatri, stazioni, negozi. Kirker, teatre, togstationer, butikker


      
  

Educazione 1 - Uddannelse 1

Tutto su scuola, collegi e università. Alt om skole, højskole, universitet


      
  

Educazione 2 - Uddannelse 2

Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi. Del 2 af vores berømte lektion om uddannelseforløb


      
  

Famiglia - Familie

Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita. Moder, fader, slægtninge. Familien er det vigtigste i livet


      
  

Geografia: Stati, Città - Geografi: Lande, Byer...

Conoscete il mondo in cui vivete. Kend den verden, som du bor i


      
  

Intrattenimento, Arte, Musica - Underholdning, Kunst, Musik

Cosa sarebbe la nostra vita senza l`arte? Una conchiglia vuota. Hvad ville livet være uden kunst? En tom skal


      
  

La natura - Natur

Preservate la natura, vostra madre!. Bevar naturen, din moder!


      
  

La vita, l`età - Liv, Alder

La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte. Livet er kort. Lær alt om dets stadier fra fødsel til død


      
  

Lavoro, Affari, Ufficio - Arbejde, Forretning, Kontor

Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro. Arbejd ikke for hårdt. Tag en pause, lær ord om arbejde


      
  

      
  

Misure - Mål, Måleenheder

Preferite pollici o centimetri?. Er du til tommer eller centimeter? Har du snart styr på metersystemet?


      
  

Movimento, Direzioni - Bevægelser, Retninger

Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro. Kør roligt og sikkert.


      
  

Numeri - Tal

Uno, due, tre… Milioni, miliardi. En, to, tre...Millioner, milliarder


      
  

Parti del corpo umano - Menneskets kropsdele

Il corpo è il recipiente dell`anima. Imparate tutto su gambe, braccia e orecchie. Kroppen er sjælens beholder. Lær om arme, ben og ører


      
  

      
  

Piante - Planter

Imparate tutto sulle meraviglie della natura che ci circondano. Tutto sulle piante: alberi, fiori, cespugli. Lær om naturens vidundere, der omgiver os. Alt om planter: træer, blomster, buske


      
  

Professioni - Profession

E` molto importante avere un buon lavoro al giorno d`oggi. Puoi essere professionale senza conoscere lingue straniere? Difficilmente!. Nu til dags er det meget vigtigt at have en god profession. Kan du være faguddannet uden kendskab til fremmedsprog? Næppe!


      
  

      
  

Religione, Politica, Militari, Scienze - Religion, Politik, Militær, Videnskab

Non perdete la lezione più seria di tutte! Fate l`amore, non fate la guerra!. Gå ikke glip af vores vigtiste lektion af dem alle!


      
  

Salute, Medicina, Igiene - Sundhed, Medicin, Hygiejne

Come spiegare al dottore del vostro mal di testa. Sådan fortæller du lægen om din hovedpine


      
  

Saluti, Richieste, Benvenuti, Addii - Hilsener, Anmodninger, Velkomster, Afskeder

Imparate a socializzare con le persone. Vid, hvordan du skal omgås folk


      
  

Sentimenti, Sensi - Følelser, Sanser

Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto. Alt om had, kærlighed, lugtesans og følesans


      
  

Soldi, Shopping - Penge, Indkøb

Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi. Gå ikke glip af denne lektion. Lær hvordan man tæller penge


      
  

Sport, Giochi, Tempo Libero - Sport, Spil, Hobbyer

Divertitevi. Tutto su calcio, scacchi e collezioni di fiammiferi. Hav det sjovt. Alt om fodbold, skak og at samle på tændstikker


      
  

Strumenti - Værktøj

Imparate cosa dovreste usare per le pulizie, riparazioni, giardinaggio. Vid, hvad du bør bruge til rengøring, reparation, havebrug


      
  

Tempo 1 - Tid 1

Il tempo scorre. Tiden går! Ingen tid til pjat! Nu kan du lære klokken med Internet Polyglot!


      
  

Tempo 2 - Tid 2

Non perdete il vostro tempo! Imparate nuove parole. Spild ikke din tid! Lær nye ord


      
  

Tempo Atmosferico - Vejr

Non c`è brutto tempo, tutti i tempi vanno bene. Der findes ikke dårligt vejr, alt vejr er fint.


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Languages

Italiano, Danés, more

Lecciónes

Italiano-Danés, more