การศึกษา 1 - Onderwijs 1

ทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย. Alles over school, hogere school, universiteit

49 words

0 0
Lengua de Palabra: Thai
Lengua de Traducción : Dutch
Word Translation
      0 0 กฎ    een regel
      0 0 กระดานดำ    een schoolbord
      0 0 การบ้าน    het huiswerk
      0 0 การผสมผสาน    een combinatie
      0 0 การสอบ    een examen
      0 0 ข้อติชม    een commentaar
      0 0 ความคิด    een idee
      0 0 ความจริง    de waarheid
      0 0 คอมพิวเตอร์    een computer
      0 0 คะแนน    een cijfer
      0 0 คำ    een woord
      0 0 คีย์บอร์ด    een toetsenbord
      0 0 จอมอนิเตอร์    een beeldscherm
      0 0 ชนิด    een type
      0 0 ชั้นเรียน    een klaslokaal
      0 0 ช่วงปิดภาคเรียน    een vakantie
      0 0 ดินสอ    een potlood
      0 0 นักเรียน    een student
      0 0 นับ    tellen
      0 0 ปีการศึกษา    schooljaar
      0 0 พจนานุกรม    een woordenboek
      0 0 พิพิธภัณฑ์    een museum
      0 0 ภาคการศึกษา    een semester
      0 0 มหาวิทยาลัย    een universiteit
      0 0 รายการ    een lijst
      0 0 ลวดหนีบกระดาษ    een paperclip
      0 0 ลูกศิษย์    een leerling
      0 0 วิชา    een cursus
      0 0 วิทยาการคอมพิวเตอร์    informatica
      0 0 สมุด    een laptop
      0 0 สอน    onderwijzen
      0 0 สัญลักษณ์    een symbool
      0 0 หนังสือ    een boek
      0 0 หาร    delen
      0 0 ห้องสมุด    een bibliotheek
      0 0 เข้าใจ    begrijpen
      0 0 เคมี    scheikunde
      0 0 เครื่องคิดเลข    een rekenmachine
      0 0 เครื่องพิมพ์    een printer
      0 0 เครื่องหมายคำถาม    een vraagteken
      0 0 เครื่องหมายวรรคตอน    een punt
      0 0 เท่ากัน    gelijkstellen
      0 0 เรียน    studeren
      0 0 เส้น    een lijn
      0 0 แบบฝึกหัด    een oefening
      0 0 แผ่น    een blad
      0 0 โรงเรียน    een school
      0 0 ไฟล์    een bestand
      0 0 ไม้บรรทัด    een lineaal
Languages: Tailandés , Holandés , more...
Lecciónes: Tailandés -Holandés , more...