பல்வேறு பெயரடைகள் - Çeşitli sıfatlarLengua de Palabra: Tamil
Lengua de Traducción : Turkish

Languages

Tamil, Turco, more

Lecciónes

Tamil-Turco, more