இயக்கம், திசைகள் - Movimiento, Direcciones

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Muévete lentamente, conduce seguro.

Lengua de Palabra: Tamil
Lengua de Traducción : Spanish

Word >> Translation

Languages

Tamil, Español, more

Lecciónes

Tamil-Español, more