இயக்கம், திசைகள் - 移動、道案内

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். ゆっくり、安全運転をお願いします。

Lengua de Palabra: Tamil
Lengua de Traducción : Japanese

Word >> Translation

Languages

Tamil, Japonés, more

Lecciónes

Tamil-Japonés, more