பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Αντωνυμίες, κλίσεις, προθέσεις65 words

0 0
Lengua de Palabra: Tamil
Lengua de Traducción : Greek
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட    όχι μόνο... αλλά και
   0 0 அடியில்    κάτω από
   0 0 அதேபோல    όπως και
   0 0 அதோடு சேர்த்து    επιπλέον
   0 0 அனைவரும்    όλοι
   0 0 அருகில்    κοντά
   0 0 அல்லது    είτε
   0 0 அவர்    αυτός
   0 0 அவள்    αυτή
   0 0 அவ்ர்கள்    αυτοί
   0 0 அவ்வாறே    παρομοίως
   0 0 ஆனால்    αλλά
   0 0 இடையில்    μεταξύ
   0 0 இரண்டும் ... மேலும்    και το ένα και το άλλο
   0 0 இருந்த போதிலும்    πάρ`αυτα
   0 0 இருந்து    από
   0 0 இல்    μέσα
   0 0 இல்லாமல்    χωρίς
   0 0 உடன்    με
   0 0 உட்புறம்    μέσα
   0 0 எங்கு    όπου
   0 0 எங்கே    όπου
   0 0 எதிராக    ενάντια
   0 0 எனவே    έτσι
   0 0 எனில்    εάν
   0 0 என்ன    τι
   0 0 எப்படி    πώς
   0 0 எப்போது    όταν
   0 0 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக    προ πάντων
   0 0 ஏதாவது    κάτι
   0 0 ஏனெனில்    επειδή
   0 0 ஏன்    γιατί
   0 0 ஒவ்வொருவரும்    όλοι
   0 0 க்கு    για
   0 0 க்கு    προς
   0 0 சமயத்தில்    ενώ
   0 0 சுற்றிலும்    γύρω από
   0 0 தொடங்கி    από τότε
   0 0 நான்    εγώ
   0 0 நாம்    εμείς
   0 0 நீ    εσείς
   0 0 நோக்கி    προς
   0 0 பக்கத்தில்    δίπλα από
   0 0 படி    σύμφωνα με
   0 0 பற்றி    περίπου
   0 0 பின்னால்    πίσω από
   0 0 பிறகு    κατόπιν
   0 0 பொருட்டு    προκειμένου
   0 0 போது    κατά τη διάρκεια
   0 0 மத்தியில்    μεταξύ
   0 0 மற்றும்    και
   0 0 மீண்டும்    πάλι
   0 0 மீது    πάνω
   0 0 முன்    μπροστά από
   0 0 மூலம்    μέσω
   0 0 மேலும்    επιπλέον
   0 0 மேலும்    επίσης
   0 0 மேலும் ஒரு விஷயம்    ένα επιπλέον πράγμα
   0 0 மேல்    πάνω από
   0 0 யாருடைய    ποιανού
   0 0 யாரோ ஒருவர்    κάποιος
   0 0 யார்    ποιοι
   0 0 வரைக்கும்    μέχρι
   0 0 வெறும்    ακριβώς
   0 0 வெளியே    έξω από
Languages: Tamil, Griego, more...
Lecciónes: Tamil-Griego, more...