இயக்கம், திசைகள் - Bewegung, Richtungen

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Langsam bewegen, sicher fahren.

Lengua de Palabra: Tamil
Lengua de Traducción : German

Word >> Translation

Languages

Tamil, Alemán, more

Lecciónes

Tamil-Alemán, more