இயக்கம், திசைகள் - Рух, накірункі

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Памалу едучы, далей будзеш

Lengua de Palabra: Tamil
Lengua de Traducción : Belarusian

Languages

Tamil, Bielorruso , more

Lecciónes

Tamil-Bielorruso , more