תנועה, כיוונים - Mouvement, Directions

סע לאט ובזהירות. Déplacez-vous lentement, conduisez sans risque

Lengua de Palabra: Hebrew
Lengua de Traducción : French


Word  ·  Translation
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 

Languages

Hebreo, Francés, more

Lecciónes

Hebreo-Francés, more