Αντωνυμίες, κλίσεις, προθέσεις - Voornaamwoorden, Voegwoorden, Voorzetsels65 words

0 0
Lengua de Palabra: Greek
Lengua de Traducción : Dutch
Word Translation
      0 0 ακριβώς    net
      0 0 αλλά    maar
      0 0 από    van
      0 0 από τότε    sinds
      0 0 αυτή    zij
      0 0 αυτοί    zij
      0 0 αυτός    hij
      0 0 για    om
      0 0 γιατί    waarom
      0 0 γύρω από    rondom
      0 0 δίπλα από    naast
      0 0 εάν    als
      0 0 εγώ    ik
      0 0 είτε    één van beide
      0 0 εμείς    wij
      0 0 ένα επιπλέον πράγμα    nog één ding
      0 0 ενάντια    tegen
      0 0 ενώ    terwijl
      0 0 έξω από    aan de buitenkant van
      0 0 επειδή    omdat
      0 0 επιπλέον    bovendien
      0 0 επιπλέον    naast
      0 0 επίσης    ook
      0 0 εσείς    u
      0 0 έτσι    zo
      0 0 και    en
      0 0 και το ένα και το άλλο    zowel … als
      0 0 κάποιος    iemand
      0 0 κατά τη διάρκεια    gedurende
      0 0 κάτι    iets
      0 0 κατόπιν    na
      0 0 κάτω από    onder
      0 0 κοντά    nabij
      0 0 με    met
      0 0 μέσα    binnenkant
      0 0 μέσα    in
      0 0 μέσω    door
      0 0 μεταξύ    te midden van
      0 0 μεταξύ    tussen
      0 0 μέχρι    totdat
      0 0 μπροστά από    voor
      0 0 όλοι    alles
      0 0 όλοι    iedereen
      0 0 όπου    waar (naar toe)
      0 0 όπου    waar
      0 0 όπως και    alsmede
      0 0 όταν    wanneer
      0 0 όχι μόνο... αλλά και    niet alleen … maar ook
      0 0 πάλι    weer
      0 0 πάνω    op
      0 0 πάνω από    bovenop
      0 0 πάρ`αυτα    ondanks
      0 0 παρομοίως    evenzo
      0 0 περίπου    over
      0 0 πίσω από    achter
      0 0 ποιανού    wiens
      0 0 ποιοι    wie
      0 0 προ πάντων    boven alles
      0 0 προκειμένου    teneinde
      0 0 προς    naar
      0 0 προς    naar
      0 0 πώς    hoe
      0 0 σύμφωνα με    volgens
      0 0 τι    wat
      0 0 χωρίς    zonder
Languages: Griego, Holandés , more...
Lecciónes: Griego-Holandés , more...