شهر، خیابان‌ها، ترابری - Urbs, Viae, Vehicula

در یک شهر بزرگ راه خود را گم نکنید. نحوه پرسیدن آدرس سالن اپرا.

Lengua de Palabra: Farsi
Lengua de Traducción : LatinWord  ·  Translation
 ·  calamitosus
 ·  laophoron
 ·  velum
 ·  tessera
 ·  lente
 ·  adplico
 ·  taxiraedarius
 ·  praeconium
 ·  accidens
 ·  rapidus
 ·  via
 ·  turba
 ·  circumiectum
 ·  abitus
 ·  periculosus
 ·  porta
 ·  via
 ·  manica
 ·  birota
 ·  rector
 ·  agere
 ·  ferrivia
 ·  celeritas
 ·  furtum
 ·  celer
 ·  urbs
 ·  sedes
 ·  pedester
 ·  exitus
 ·  aeriportus
 ·  tramen
 ·  portus
 ·  vector
 ·  limes
 ·  autobirota
 ·  vicis
 ·  helicopterum
 ·  aeroplanum
 ·  harena
 ·  vestibulum
 ·  vehiculum
 ·  egressus
 ·  crepido
 ·  semaphorum
 ·  commissura
 ·  navis
 ·  plaustrum
 ·  ponto
 ·  angulus

Languages

Farsi, Latín, more

Lecciónes

Farsi-Latín, more