کار، تجارت، اداره - Labor, Negotitatio

زیاد سخت کار نکنید. استراحت کنید و درباره کار کلمه‌های جدید بیاموزید.

Lengua de Palabra: Farsi
Lengua de Traducción : LatinWord  ·  Translation
 ·  deordinatio
 ·  uti
 ·  imago
 ·  praebeo
 ·  negotium
 ·  experimentum
 ·  reficere
 ·  character
 ·  constitutum
 ·  ratiocinium
 ·  officina
 ·  diarium
 ·  modus
 ·  consecutio
 ·  retrexere
 ·  computatrum
 ·  dominus
 ·  periodicum
 ·  procuratio
 ·  pietas
 ·  analogium
 ·  littera
 ·  theca
 ·  offerre
 ·  typographus
 ·  laborare
 ·  efficens
 ·  fabrica
 ·  salariarius
 ·  cunctus
 ·  ordinatrum
 ·  liber
 ·  transcribere
 ·  commentarium
 ·  nuntius
 ·  fibiculaa
 ·  commentarium

Languages

Farsi, Latín, more

Lecciónes

Farsi-Latín, more