ماشین - 자동차

آیا شما در یک کشور خارجی هستید و می خواهید یک ماشین کرایه کنید؟ شما باید بدانید که فرمان در کدام سمت قرار دارد. 외국에서 자동차를 렌트하고 싶으세요? 우선 운전대가 어디있는지부터 배워봅시다.

24 words

0 0
Lengua de Palabra: Farsi
Lengua de Traducción : Korean
Word Translation
      0 0 آینه عقب    빽미러
      0 0 باد کردن    타이어 펑크나다
      0 0 بنزین    휘발유
      0 0 بوق    경적
      0 0 تایر    타이어
      0 0 تریلر    트레일러
      0 0 تهویه مطبوع    에어컨
      0 0 خودرو    자동차
      0 0 راننده    운전 기사
      0 0 رانندگی کردن    운전하다
      0 0 روشن کردن ماشین    시동 걸다
      0 0 روغن موتور    휘발유
      0 0 صندلی عقب    뒷자석
      0 0 صندوق عقب    트렁크
      0 0 فرمان    운전대
      0 0 فشار    압력
      0 0 قفل    잠금장치
      0 0 ماشین    자동차
      0 0 ماشین بدون سقف    스포츠카
      0 0 پارک کردن    주차하다
      0 0 چرخ    바퀴
      0 0 کامیون یدک کش    견인 트럭
      0 0 کاپوت    보네트
      0 0 کمربند ایمنی    안전벨트
Languages: Farsi, Coreano, more...
Lecciónes: Farsi-Coreano, more...