مقیاس و اندازه گیری - 測定、測定値

شما اینچ را ترجیح می دهید یا سانتی متر را؟ آیا هنوز از سیستم متریک استفاده می‌کنید؟. インチかセンチメートル、どちらが好きですか? もうメートル法を使っていますか?

32 words

0 0
Lengua de Palabra: Farsi
Lengua de Traducción : Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 اندازه گرفتن    測定する (SokuteiSuru)
      0 0 بالا    高い (Takai)
      0 0 بخش    部分 (Bubun)
      0 0 بلند    長い (Nagai)
      0 0 بلندی    高さ (Takasa)
      0 0 بیشتر    以上 (Ijou)
      0 0 حد    限界 (Genkai)
      0 0 خالی    (Sora)
      0 0 درجه    1度 (1Do)
      0 0 درصد    パーセント (Pa^sento)
      0 0 دور    遠い (Tooi)
      0 0 سطح    レベル (Reberu)
      0 0 سنگین    重い (Omoi)
      0 0 ضخامت    厚さ (Atsusa)
      0 0 طول    長さ (Nagasa)
      0 0 لیتر    リットル (Rittoru)
      0 0 متر    メーター (Me^ta^)
      0 0 متوسط    媒体 (Baitai)
      0 0 مقیاس    スケール (Suke^ru)
      0 0 میانگین    平均 (Heikin)
      0 0 نیم    半分 (Hanbun)
      0 0 وزن    重さ (Omosa)
      0 0 وزن کردن    重さをはかる (OmosaWohakaru)
      0 0 وسیع    広い (Hiroi)
      0 0 پوند    ポンド (Pondo)
      0 0 کم    低い (Hikui)
      0 0 کمتر    以下 (Ika)
      0 0 کمیت    (Ryou)
      0 0 کیلوگرم    キログラム (Kiroguramu)
      0 0 یک جفت    1組 (1Kumi)
      0 0 یک دوجین    ダース (Da^su)
      0 0 یک قطعه    断片 (Danpen)
Languages: Farsi, Japonés, more...
Lecciónes: Farsi-Japonés, more...