صفات انسان‌ها 2 - Human Characteristics 244 words

0 0
Lengua de Palabra: Farsi
Lengua de Traducción : English
Word Translation
      0 0 آزاردهنده    annoying
      0 0 ابلهانه    idiotic
      0 0 افسرده    depressed
      0 0 با دقت    attentive
      0 0 بالغ    mature
      0 0 بد لباس    badly-dressed
      0 0 بی ریا    sincere
      0 0 بیمار    patient
      0 0 تنبل    lazy
      0 0 تند و زننده    nasty
      0 0 جدی    serious
      0 0 حسود    jealous
      0 0 خطرناک    dangerous
      0 0 خنده دار    funny
      0 0 خوش لباس    well-dressed
      0 0 دست‌وپاچلفتی    clumsy
      0 0 دلواپس    anxious
      0 0 دورو    insincere
      0 0 دیوانه    crazy
      0 0 رک    frank
      0 0 ریاکار    dishonest
      0 0 سرگرم کننده    amusing
      0 0 صادق    honest
      0 0 عجیب    strange
      0 0 عصبی    nervous
      0 0 غمگین    sad
      0 0 فقیر    poor
      0 0 قدیمی    old
      0 0 متفکر    thoughtful
      0 0 محبوب    popular
      0 0 محتاط    cautious
      0 0 مذهبی    religious
      0 0 مرتب و منظم    tidy
      0 0 مستقل    independent
      0 0 معقول    reasonable
      0 0 مهربان    kind
      0 0 مودب    courteous
      0 0 ناامید    disappointed
      0 0 ناراحت    unhappy
      0 0 ناراحت    unhappy
      0 0 نامهربان    unkind
      0 0 هنرمندانه    artistic
      0 0 پایدار    constant
      0 0 کودکانه    childish
Languages: Farsi, Inglés, more...
Lecciónes: Farsi-Inglés, more...
Audio Lecciónes: Farsi-Inglés