Pozdravy, prosby, uvítání, loučení - Greetings, Requests, Welcomes, Farewells

Jak se dostat mezi lidi. Know how to socialize with people

74 words

0 0
Lengua de Palabra: Czech
Lengua de Traducción : English
Word Translation
      0 0 Ahoj    Hi!
      0 0 Ahoj    Hello
      0 0 Buď v klidu!    Keep quiet!
      0 0 Co je nového?    What`s new?
      0 0 Co je špatně?    What`s wrong?
      0 0 Co potřebujete?    What do you need?
      0 0 Co se děje?    What`s the matter?
      0 0 Co si přejete?    What do you want?
      0 0 Daří se mi dobře.    I am very well.
      0 0 Daří se ti dobře?    Are you well?
      0 0 Děkuji. Vy také.    Thanks. You too.
      0 0 Dobré ráno!    Good morning!


      0 0 docela dobře.    Fairly well.
      0 0 Fuj!    Yuck!
      0 0 Já nevím.    I don`t know.
      0 0 JÁ se jmenuji...    My name is ...
      0 0 já také    me too
      0 0 já také ne    me neither
      0 0 Já žiji...    I live ...
      0 0 Jak je?    How is it going?
      0 0 Jak prosím?    What (did you say)?
      0 0 Jak se daří?    How are you?
      0 0 Jak se jmenuje?    What`s his name?
      0 0 Jak se jmenujete?    What is your name?
      0 0 Jaké jste národnosti?    What is your nationality?
      0 0 Jaké překvapení!    What a good surprise!
      0 0 Jde to.    So-so.
      0 0 Je mi to jedno.    I don`t care.
      0 0 Je nutné, aby…    it is necessary that ...
      0 0 Jmenuje se...    His name is ...
      0 0 Kde žijete?    Where do you live?
      0 0 Kolik je Vám let?    How old are you?
      0 0 Měj se hezky    Have a good day
      0 0 Mňam!    Yum!
      0 0 Mohl/a byste mi říct..?    Can you tell me ... ?
      0 0 Mohla bych se představit?    Allow me to introduce myself
      0 0 Na zdraví!    (Here`s) to your health!
      0 0 Naopak!    On the contrary!
      0 0 naproti tomu    on the other hand
      0 0 Nashledanou    Good-bye
      0 0 nashledanou    goodbye
      0 0 Ne moc dobře.    Not too well.
      0 0 Ne?    right?
      0 0 Nech mě na pokoji!    Leave me alone!
      0 0 Není zač    You are welcome
      0 0 Odkud jste?    Where are you from?
      0 0 pan    Mr
      0 0 paní    Mrs
      0 0 podle mě    in my opinion
      0 0 Pomoc!    help!
      0 0 Posaďte se.    Sit down
      0 0 pozdravit    to greet
      0 0 Proč ne?    Why not?
      0 0 Promiňte    Excuse me
      0 0 Promiňte mi prosím...    I beg your pardon ...
      0 0 Promiňte, že ruším    Excuse me for bothering you
      0 0 Prosím    You`re welcome.
      0 0 prosím    Please
      0 0 Rád/a bych..    I would like ...
      0 0 Rád/a Vás poznávám!    Nice to meet you!
      0 0 Rád/a.    Gladly.
      0 0 S potěšením.    With pleasure.
      0 0 Slečna    Miss
      0 0 Smím?    May I?
      0 0 Souhlasím.    Okay.
      0 0 Souhlasíte?    Okay?
      0 0 srdečné blahopřání    congratulations
      0 0 Starejte se o sebe!    Mind your own business!
      0 0 To je pro Vás    It`s for you
      0 0 v každém případě    in any case
      0 0 Vážně!    no kidding
      0 0 Vítejte!    Welcome!
      0 0 Všechno v pořádku.    I`m fine.
Languages: Checo, Inglés, more...
Lecciónes: Checo-Inglés, more...
Audio Lecciónes: Checo-Inglés