سيارة - Aŭto

هل أنت في بلاد أجنبية وتريد إستئجار سيارة؟ يجب أن تعرف أين تقودها. Ĉu vi volas prunti aŭton en fremda urbo?

Lengua de Palabra: Arabic
Lengua de Traducción : Esperanto
24 words
Word  ·  Translation
 ·  pneŭmatiko  
 ·  klimatizilo  
 ·  kondukisto  
 ·  veturilo  
 ·  pakaĵujo  
 ·  premo  
 ·  rado  
 ·  benzino  
 ·  seruro  
 ·  kapoto  
 ·  remorko  
 ·  malantaŭa sidloko  
 ·  oleo  
 ·  hupo  
 ·  sekureca zono  
 ·  stirilo  
 ·  aŭto  
 ·  tirveturilo  
 ·  kabrioleto  
 ·  startigi aŭton  
 ·  parkumi  
 ·  konduki  
 ·  plenblovi  
 ·  retrospegulo  

Languages

Árabe, Esperanto, more

Lecciónes

Árabe-Esperanto, more