อย่างรวดเร็ว  -  rapid

อย่างรวดเร็ว - rapidПримеры использования

อย่างรวดเร็ว (Тайландский)