กันยายน  -  Wrzesień

กันยายน - WrzesieńПримеры использования

กันยายน (Тайландский)


Wrzesień (Польский)