วันอาทิตย์  -  søndag

วันอาทิตย์ - søndagПримеры использования

วันอาทิตย์ (Тайландский)