เครื่องชั่ง  -  スケール

เครื่องชั่ง - スケール



Примеры использования

เครื่องชั่ง (Тайландский)


スケール (Японский)