ที่ทำการไปรษณีย์  -  郵便局

ที่ทำการไปรษณีย์ - 郵便局Примеры использования

ที่ทำการไปรษณีย์ (Тайландский)


郵便局 (Японский)