ร้านเบเกอรี่  -  パン屋

ร้านเบเกอรี่ - パン屋Примеры использования

ร้านเบเกอรี่ (Тайландский)


パン屋 (Японский)