การแต่งงาน  -  結婚

การแต่งงาน - 結婚Примеры использования

การแต่งงาน (Тайландский)


結婚 (Японский)