ปริมาณ  -  ποσότητα

ปริมาณ - ποσότηταПримеры использования

ปริมาณ (Тайландский)


ποσότητα (Греческий)